دستگاه CPAP یک وسیله کمک تنفسی میباشد که با تولید فشار مداوم ومثبت در راه هوایی مانع کلاپس و بسته شدن آن در زمان خواب میگردد.
دستگاه CPAP یک دستگاه الکترو مکانیکی می باشد. اجزای تشکیل دهنده آن شامل خود دستگاه، لوله رابط و ماسک می باشد.
دستگاه CPAPدارای سنسور تشخیص آپنه یا قطع تنفس می باشد .همچنین این دستگاه به آنالیز وقایع تنفسی زمان خواب می پردازد. کمپرسور موجود در دستگاه با فشرده کردن هوا آن را وارد لوله و پس از وارد ماسک می نماید.​​​​​​​
ماسک دستگاه CPAP انواع مختلفی دارد. ماسک نازال یا بینی، ماسک کامل صورت و...
که برحسب فشار مورد نیاز و تجویز پزشک مورد استفاده قرار میگیرد.
​​​​​​​
از دستگاهCPAP برای رفع وقایع تنفسی آپنه خواب و رفع خروپف استفاده میشود.
دستگاهBPAP بطور کلی به دستگاه CPAP شباهت دارد.با این تفاوت که دو فشار ایجاد میکند فشار دمی باز دمی که با این عمل منجر به بهبود تهویه در بیماران مبتلا به اختلالات نوروماسکولار و.. میگردد. دستگاه BPAP در آپنه سنترال یا وقفه تنفسی مرکزی کاربرد دارد.
جهت تجویز این دستگاه پزشک از روشی به نام تیتراسیون استفاده میکند. در این روش پس از بستری بیمار تکنسین خواب برحسب ملاحضات موجود اقدام به تنظیم فشار نموده و پزشک نوع دستگاه CPAP یا BPAP را انتخاب می نماید.

CPAP ماسک نازال و دهانی
CPAP ماسک نازال کامل
ماسک دستگاه CPAP
CPAP ماسک نازال

​تفاوت دستگاه CPAP  و BPAP