​​شاید برای شما پیش آمده باشد که تمایل داشته باشید صدای خرو پف خود و شدت آن را در منزل ارزیابی کنید. خصوصا افرادی که در منزل تنها زندگی میکنند نیازمند ابزاری جهت بررسی و ثبت میزان خروپف شبانه می باشند. با استفاده از برخی از نرم افزار ها از جمله نرم افزار زیر  می توانید شدت خرو پف و یا وجود دندان قروچه را ثبت کنید . در ادامه تصاویری از منوی این نرم افزار در اختیار شما قرار می گیرد.


نرم افزار  Do i snore and grind  یا نرم افزار  Snore lab

ابتدا در goggle store  کلمه   snore  را تایپ کنید. یکی از نرم افزار ها  Do i snore and grind  می باشد . ابتدا آنر را نصب کنید.

اجازه دسترسی دهید

اقدام به  ثبت یا  record  نمایید

این عمل را در چند شب بصورت مداوم اجرا کرده و اقدام به ثبت کنید . ودر پایان با استفاده از دکمه  statistic  میزان خروپف و دندان قروچه ثبت شده راارزیابی کنید . در صورتیکه در حیطه قرمز یا زرد باشد حتما به کلینیک خواب مراجعه نمایید